...
Data protection

Ansvarig i dataskyddslagens mening: Martin Kuhn, Estinger Straße 2c, 81249 München Deutschland

1. Sekretess

Som webbplatsoperatör tar vi skyddet av personuppgifter på allvar. All personlig information behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Användningen av vår webbplats är möjlig utan att lämna personuppgifter. Men om personuppgifter efterfrågas (namn, adress, e-postadress, etc ), görs detta på frivillig basis. Data som samlas in av oss kommer inte vid något tillfälle att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd.

Vi påpekar att dataöverföring på Internet alltid innebär vissa kvarstående risker.

 

2. Information, radering, blockering

Du kan när som helst informera dig om personuppgifter, deras ursprung, mottagare samt fördelarna med databehandling och begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter kostnadsfritt. Vi är också tillgängliga när som helst för ytterligare frågor om detta ämne.

3. Server-loggfiler

Vår webbplatsleverantör (Strato) samlar automatiskt in och lagrar data i serverloggfiler som överförs av din webbläsare. Dessa data inkluderar: Webbläsartyp/version, datorns operativsystem, hänvisnings-URL, värdnamn på den åtkomstdator, datum och tid för serverförfrågan.
Dessa uppgifter är inte personliga. Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Om vi blir medvetna om konkreta indikationer på olaglig användning förbehåller vi oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand.

 


4. Cookies

De flesta internetsidor använder cookies. Dessa är ofarliga för din dator. De används för att göra erbjudanden för webbplatsbesökare vänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används av din webbläsare.

Vi använder vanligtvis så kallade ”sessionscookies”. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår sida. Andra cookies förblir lagrade på din dator tills du raderar dem. Dessa cookies hjälper till att känna igen din dator vid ditt nästa besök.

Du kan använda dina webbläsarinställningar för att ange att du ska informeras om nya cookies och att du måste acceptera cookies i varje enskilt fall. På samma sätt kan du utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt eller aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan detta leda till begränsningar för vår webbplats.

 


5. Ändring av sekretesspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras med oregelbundna intervaller för att följa gällande lagkrav eller ändringar av våra tjänster (t.ex. tillägg av ytterligare erbjudanden). Den för närvarande gällande integritetspolicyn gäller för ditt besök.

6. Kontakt

För frågor om integritet skicka ett meddelande till: martin.kuhn@aquacalculator.com med e-postämnet ”Dataskydd”.

© 2023 AquaCalculator - All rights reserved
Martin Kuhn | +49 160 97897123
81249 Munich - Germany

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.